Chính sách

Bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng

(DNVN) - Theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ sẽ bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018.

BẢN TIN TÀI CHÍNH-KINH DOANH: Xuất khẩu gạo cán mốc 4,4 triệu tấn, tăng giá điện gió ở Việt Nam / Dầu khí mất vai trò “cứu nguy” cho tăng trưởng?!

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng

Theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ sẽ bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng.

Cụ thể, Nghị định đã bãi bỏ 5 ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14, bãi bỏ 2 ngành, nghề chồng chéo với pháp luật liên quan, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa phần lớn các điều kiện đầu tư kinh doanh của 12 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điểu kiện thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng hoặc nhà ở và thị trường bất động sản.
Nghị định số 100/2018/NĐ-CP được ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư và khắc phục một số tồn tại, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và triển khai…
Một trong những điểm nổi bật ở đây là giảm yêu cầu về thời gian kinh nghiệm, số lượng dự án, công trình đã thực hiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Giảm lĩnh vực, ngành, nghề phải cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực, loại bỏ sự chồng chéo giữa quy định hành nghề trong lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực khác như: lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy...
Ngoài ra, còn bỏ yêu cầu phải có hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng, không quy định cứng số lượng tối thiểu những người trong tổ chức phải đáp ứng theo từng hạng (10 - 30 người) để được cấp chứng chỉ năng lực mà chỉ yêu cầu cá nhân chủ chốt có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đồng thời, tăng thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ năng lực từ 5 năm lên 10 năm để giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính của các tổ chức.
Theo Bộ Xây dựng, qua triển khai thực tế và phản ánh của một số tổ chức, cá nhân liên quan, một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh thuộc quản lý Nhà nước của Bộ xây dựng vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập, cần phải được đơn giản hóa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Cho nên hiện Bộ xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ 4 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định trong các văn bản luật. Trên cơ sở tham khảo những tiêu chuẩn và thông lệ tốt của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Đồng thời áp dụng nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro, nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Tuyết Thùy
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo