Chính sách

Thành lập Tổng cục Quản lý thị trường

(DNVN) - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg thành lập Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

QLTT kiểm tra thực phẩm nhập lậu.

Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương, thuộc sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cơ cấu, tổ chức của Tổng cục QLTT được kế thừa và phát triển từ tổ chức QLTT hiện có. Mục đích tăng cường hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ máy Tổng cục ở trung ương được tổ chức trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục QLTT thuộc Bộ Công Thương, gồm 06 đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách - Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra và Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường. Tổng cục Quản lý thị trường là Tổng cục ngành dọc duy nhất hiện nay không tổ chức thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Tại địa phương, thành lập Cục QLTT cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục, Đội QLTT cấp huyện trực thuộc Cục QLTT cấp tỉnh thay cho mô hình Chi cục trực thuộc Sở Công Thương hiện nay.

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018. Việc chuyển giao sẽ thực hiện xong trước ngày 12 tháng 10 năm 2018.

Được biết, sang năm 2019 bộ này sẽ xây dựng Đề án thành lập 19 cục QLTT liên tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 12 năm 2019. 681 đội QLTT cấp huyện thuộc cục cấp tỉnh cũng sẽ được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng sáp nhập thành các đội liên huyện, mục tiêu giảm 305 đội (khoảng 45%) đến năm 2020.


Kim Thanh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo