Pháp luật

Khánh Hòa: Vẫn còn nhiều bất cập trong đấu giá quyền sử dụng đất

DNVN - Hiện nay, nhiều cuộc đấu giá trên địa bàn tình Khánh Hòa vẫn tồn tại tình trạng dàn xếp, thỏa thuận từ trước giữa những người tham gia đấu giá, dẫn đến cuộc đấu giá không mang nhiều tính cạnh tranh mặc dù số lượng người tham gia đấu giá trong mỗi lô đất khá nhiều.

Khánh Hòa: Siết chặt quản lý đất đai ngăn chặn "sốt ảo" / Khánh Hòa: Thị xã Ninh Hòa tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất dài hạn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất, gồm: đất ở tại các khu, điểm dân cư để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do các xã, thị trấn quản lý để cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất sản xuất nông nghiệp. Công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đều đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tỉnh Khánh Hòa vẫn tồn tại tình trạng dàn xếp, thỏa thuận

Trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tỉnh Khánh Hòa vẫn tồn tại tình trạng dàn xếp, thỏa thuận

Quỹ đất đấu giá, giá khởi điểm đấu giá, thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá, phương án đấu giá QSDĐ đều được thông báo trên phương tiện truyền thông và công khai, minh bạch tại trụ sở đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSDĐ, trụ sở UBND cấp xã có quỹ đất đấu giá nhằm đảm bảo mọi người dân đều biết được thông tin và có thể nộp hồ sơ đấu giá khi có nhu cầu.

Hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất không xảy ra các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong các cuộc đấu giá vẫn tồn tại tình trạng dàn xếp, thỏa thuận từ trước giữa những người tham gia đấu giá, dẫn đến cuộc đấu giá không mang nhiều tính cạnh tranh mặc dù số lượng người tham gia đấu giá trong mỗi lô đất khá nhiều. Kết quả mức giá trúng đấu giá đa phần chỉ cao hơn mức giá khởi điểm từ 1 - 2 bước giá.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan đều được các cấp chính quyền tổ chức công bố, công khai theo đúng quy định pháp luật.

Văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, tỉnh này đề nghị Bộ TN&MT hướng dẫn cụ thể về trường hợp tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, khi tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì các cơ quan nhà đất dự kiến bán đấu giá cần phải có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hay không để đảm bảo cơ sở pháp lý khi triển khai thực hiện.

 

Theo UBND tỉnh, hiện nay, các quy định về giá đất cụ thể, phương pháp xác định giá đất cụ thể còn nhiều bất cập. Việc quy định giá trị khu đất để xác định phương pháp định giá đất bằng phương pháp hệ số điều chỉnh hay so sánh trực tiếp, chiết trừ... không phù hợp với thực tế vì giá đất trên thị trường thông thường cao hơn rất nhiều lần so với giá đất quy định tại bảng giá đất.

Do đó, giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất) sẽ thấp hơn rất nhiều so với giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp so sánh trực tiếp.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy, việc thực hiện công tác đấu giá QSDĐ rất khó khăn, phức tạp. Các quy định của pháp luật còn bất cập, thiếu đồng bộ dẫn đến việc đấu giá QSDĐ bị điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: Pháp luật về đất đai, về đấu giá tài sản, quản lý thuế.

Những hiện tượng chèn ép, thông thầu, vi phạm quy chế cuộc bán đấu giá QSDĐ vẫn còn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Các văn bản pháp luật cũng chưa quy định cụ thể về quyền hạn và trách nhiệm của tổ giám sát cuộc bán đấu giá nên tại cuộc bán đấu giá QSDĐ, các thành viên được mời tham dự, giám sát không có chính kiến cụ thể. UBND tỉnh đề nghị Bộ TN-MT cần sửa đổi bổ sung quy định cụ thể về quyền hạn và trách nhiệm của tổ giám sát cuộc bán đấu giá QSDĐ.

 

Thanh Ngọc
 
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm