Xã hội

Sẽ đột xuất kiểm tra công vụ các cơ quan hành chính

Nhằm siết chặt kỷ cương hành chính, trong năm 2013, đoàn kiểm tra công vụ của Hà Nội sẽ kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố.

(VNE) Đoàn kiểm tra gồm 19 thành viên, được thành lập theo quyết định của UBND thành phố, do Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ làm việc theo phương thức kiểm tra thường xuyên, đột xuất trong suốt năm 2013. Nội dung kiểm tra là việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác và sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.

UBND thành phố cũng giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND từ cấp huyện đến xã phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. UBND cấp cơ sở có nhiệm vụ tiếp thu và xử lý kiến nghị của đoàn, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý cấp trên và Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Theo ông Trần Huy Sáng, việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ nằm trong kế hoạch thực hiện năm kỷ cương hành chính 2013 mà UBND thành phố đã xác định. Hình thức kiểm tra này từng được tiến hành vào các năm 2005, 2009 và đạt kết quả khả quan.

 

 

Thảo Nguyên

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo