Xã hội

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025: 2023 là năm bản lề thực hiện mục tiêu

DNVN- Sáng ngày 15/2, tại Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) đã tổ chức "Hội nghị tập huấn một số kiến thức mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025".

Hội nghị tập huấn với sự tham dự của 500 đại biểu, đến từ các cơ quan, đơn vị và hệ thống các trường đào tạo thuộc Bộ; hệ thống các Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) cấp tỉnh; đại diện các Hội đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương…

Đến nay, cả nước có 6.009/8.225 xã (73,08%) đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 937 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 110 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (đạt 39,6% số huyện cả nước). Có 18 địa phương cấp tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh "Hội nghị tập huấn một số kiến thức mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025".

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Trường Sơn- Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá đã đạt được những kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử. Trên cơ sở kết quả đạt được của Chương trình giai đoạn đến năm 2020, ngày 22/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, nhiều mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của giai đoạn này đã có sự thay đổi. Cụ thể, bên cạnh 11 nội dung thành phần, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 chuơng trình chuyên đề. Đây là các chương trình chuyên đề có tính chất xác định nhiệm vụ và định hướng chỉ đạo để tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện một số nội dung trọng tâm của của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn. Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác triển khai, đặc biệt là những định hướng chuyển đổi lớn mà lãnh đạo Bộ NN & PTNT đã xác định trong công tác chỉ đạo, như: chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi và cơ cấu lại sản xuất theo 3 trục sản phẩm chủ lực; tập trung phát triển công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ; tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng điều phối NTM trung ương phát biểu khai mạc.

Ông Ngô Trường Sơn- Chánh Văn phòng điều phối NTM trung ương phát biểu khai mạc.

Bên cạnh đó nhiều giải pháp đã được lãnh đạo Bộ NN & PTNT chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn như: phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa đồng bộ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với vùng nguyên liệu tập trung; công tác bảo tồn, phát triển ngành nghề và đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn; tổ chức hệ thống tổ khuyến nông cộng đồng…

"Năm 2023 được xác định là năm bản lề để thực hiện mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (15- 16/2/2023) với nhiều nội dung quan trọng, có nội dung rất mới và khó. Hy vọng bằng tâm huyết và nỗ lực truyền đạt của các chuyên gia và Lãnh đạo các đơn vị, các đại biểu sẽ nắm bắt và hiểu được những kiến thức cơ bản, những định hướng và yêu cầu mới cần phải triển khai trong thời gian tới",Ông Ngô Trường Sơn nhấn mạnh.

Thông qua hội nghị tập huấn các đơn vị sẽ hiểu hơn về nhiệm vụ, công việc đang triển khai, trên cơ sở đó xác định những nội dung cần trao đổi, chia sẻ, hợp tác và phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả, kết quả trong công tác tham mưu, hướng dẫn các địa phương.Trên cơ sở các kiến thức, thông tin được cung cấp tại hội nghị, các trường sẽ rà soát, bổ sung định hướng, phù hợp với năng lực để tham gia phối hợp với các cơ quan quản lý, hỗ trợ các địa phương trong công tác đào tạo nghề, tư vấn phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới...

Nguyễn Nam
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo