Tư vấn pháp luật

Lãi suất từ tiền ký quỹ phục hồi môi trường hạch toán thế nào?

Công ty CP Xi măng Tân Thắng hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ đá vôi, đá sét để sản xuất xi măng. Công ty đang ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường vào Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An. Thời gian nộp tiền ký quỹ kéo dài trong 30 năm và nộp hằng năm.

Luật Xử lý vi phạm hành chính: Những điểm mới và việc thi hành / Chi phí bồi thường, tái định cư nằm trong tổng mức đầu tư

Năm 2020, Công ty đã nộp tiền ký quỹ 7.355.502.000 đồng và được phát sinh tiền lãi từ hoạt động ký quỹ này với số tiền 55.539.100 đồng.
Tuy nhiên, số tiền lãi này, Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An không trả hằng năm mà sẽ trả sau 30 năm khi Công ty hoàn thành các thủ tục cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, công ty gặp vướng mắc khi hạch toán kế toán của khoản lãi vay phát sinh từ hoạt động ký quỹ này, vì thực tế khoản lãi vay này Công ty không kiểm soát được, chưa thể trở thành khoản thu nhập (doanh thu) mà chỉ ghi nhận và có thể không được hoàn lại sau 30 năm.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật, Công ty CP Xi măng Tân Thắng đề nghị được hướng dẫn hạch toán kế toán khoản lãi này.
Về vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 78 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông.
Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.
Theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì các khoản doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính và hạch toán vào Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ nhưng chỉ được rút tiền lãi một lần khi hoàn thành các thủ tục cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật thì Công ty ghi nhận khoản tiền lãi này vào doanh thu hoạt động tài chính và ghi tăng khoản phải thu khác.
Trường hợp sau khi kết thúc thời gian khai thác theo quy định mà Công ty không có giấy xác nhận hoàn thành toàn bộ nội dung phương án hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án hoặc phương án bổ sung sử dụng số tiền lãi và tiền ký quỹ để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường mà Công ty chưa thực hiện thì Công ty ghi giảm khoản phải thu và ghi nhận vào chi phí đối với phần tiền lãi được cơ quan chức năng sử dụng cho việc cải tạo, phục hồi môi trường.
 
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm