Gỡ khó cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

HoREA kiến nghị cho phép chủ đầu tư được quyền kinh doanh trên quỹ đất dịch vụ.

DNVN - Theo HoREA chủ đầu tư các dự án bất động sản phải bỏ ra số tiền rất lớn để tạo lập quỹ đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chi phí đầu tư xây dựng... nên cần được tạo điều kiện kinh doanh trên quỹ đất dịch vụ để đảm báo tính công bằng.

DNVN - Liên quan đến hộ chiếu vaccine, giám đốc Omega Tours cho rằng, việc áp dụng "hộ chiếu vaccine" có những lợi thế nhất định, nhưng tiềm ẩn đằng sau là những hạn chế mà chúng ta chưa thể tính toán hết được, có thể kéo theo những hậu quả lâu dài, ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng.