Đông Tây kim cổ

Huyền bí lăng mộ của các vĩ nhân nổi tiếng nhất thế giới

Trong suốt chiều dài lịch sử, nơi yên nghỉ ngàn thu của một số nhân vật vĩ đại nhất lịch sử trở thành ẩn số lớn đối với nhân loại. Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay các chuyên gia vẫn chưa thu được kết quả khả quan.

Ở Trung Quốc cổ đại, có một nghề nghiệp rất đặc biệt. Đó là nghề Bảo mẫu. Vào thời điểm đó, mọi người gần như coi họ là người mẹ thứ hai.Vậy các các vị hoàng tử mới sinh có bảo mẫu hay không? Và cuộc sống của những người bảo mẫu này khác gì với những bảo mẫu trong các gia đình thường dân.