DNVN - Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã vận chuyển 12.476 người, đã thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở quân đội và dân sự. Đã thực hiện rà soát và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các công dân Việt Nam về nước, từ ngày 07/3 đến 12h00, trưa 25/3. Hà Nội đã xác định 4 nguồn lây nhiễm chính trên địa bàn.