DNVN - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam vừa phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động cuộc thi vẽ "Rừng ngập mặn bảo vệ cuộc sống, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu".
Từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX Tp.Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các HTX có sản phẩm gắn với OCOP và sản xuất theo chuỗi; ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai công tác xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2019 giữa Liên minh HTX Thành phố và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố.