Giải đáp

Cá nhân có thu nhập từ thương mại điện tử phải nộp thuế ra sao?

Theo ông Viên Viết Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, trong thương mại điện tử (TMĐT), đối với trường hợp là cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ, cung cấp sản phẩm trên trang mạng xã hội và nhận được tiền thù lao từ các nhà mạng phải nộp 7% thu nhập từ nguồn này, gồm 2% thuế thu nhập cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng.

Công ty TNHH JY Hà Nam có một số lao động đã đến vùng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc đã tiếp xúc với người có liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Công ty và người lao động đã thỏa thuận để người lao động được cách ly tại nhà. Công ty hỏi, trong trường hợp này cần trả lương như thế nào.
Trường hợp: Một mảnh đất của gia tộc, trong gia tộc có 6 chi cháu chắt. Khi người đứng đầu mất (người sở hữu mảnh đất) không để lại di chúc bằng văn bản cho ai cụ thể. Hiện mảnh đất đang tranh chấp. Vậy các chi trong gia tộc có quyền ủy quyền cho một chi nào đó để sử dụng hay không.
Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15/12/1993 đến ngày 31/12/1994 mà chưa giải quyết chế độ trợ cấp phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc trợ cấp một lần, BHXH một lần mà không hưởng chế độ trợ cấp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính hưởng BHXH.