DNVN - Nỗ lực học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, vươn lên làm giàu cho gia đình và chia sẻ cùng đồng đội kinh nghiệp trong sản xuất, ông Nguyễn Văn Mum, hội viên Chi hội cựu chiến binh ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành trở thành tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương.
DNVN – Sau ba ngày tranh tài trên nền tảng trực tuyến (8-10/10) tại Olympic Blockchain quốc tế 2021, trong tổng số 11 giải được vinh danh, Việt Nam đã thắng 3 giải chung cuộc với các đề tài ứng dụng blockchain truy xuất nguồn gốc nông sản, bảo vệ thông tin bệnh nhân và chống buôn bán trẻ em.
DNVN - Bộ tiêu chuẩn các chỉ số đánh giá vườn ươm theo chuẩn quốc tế với 26 tiêu chí, phân vào bốn nhóm, gồm: Hạ tầng cơ sở, hoạt động và dịch vụ, quản lý vận hành, hiệu quả đầu ra. Bộ tiêu chuẩn là công cụ để các cơ sở ươm tạo hiện hữu ứng dụng nhằm tham khảo và tự nâng cấp, đồng thời sẽ tạo dựng nên mô hình chuẩn cho các đơn vị, tổ chức.