DNVN - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm ASG của CTCP Tập đoàn ASG, FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT và SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG.