DNVN - Câu lạc bộ đặt mục tiêu kết nối, đào tạo kiến thức chứng khoán cho người cầm bút; chia sẻ thông tin, gắn kết và thúc đẩy sự minh bạch của tất cả các chủ thể trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ nhà đầu tư, đến công ty chứng khoán, công ty niêm yết, các cơ quan quản lý.
DNVN - Theo TS Lê Xuân Nghĩa, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang được hưởng lợi từ việc lạm phát thấp và sắp có hệ thống thanh toán mới, được thăng hạng thành TTCK mới nổi. Các chuyên gia dự báo thị trường này có thể tăng lên khoảng 10- 15 tỷ USD.