DNVN - Lập tài khoản người bán với thông tin giả trên sàn thương mại điện tử (TMĐT), cài đặt đơn hàng ở trạng thái treo hoặc hủy đơn hàng hay các đối tượng tự nhận là nhân viên của các sàn TMĐT hỗ trợ về việc đổi trả đơn hàng khách đã đặt trước đó là những thủ đoạn người tiêu dùng cần lưu ý.
DNVN - Theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới. Giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào là những nguyên nhân chủ yếu làm cho chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 5 tăng lên.