Góc nhìn

Các mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kèm theo điều kiện gì?

DNVN - Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà lần lượt các mức 500 ngàn đồng/người/tháng và 1 triệu đồng/người/tháng.

Cải cách môi trường kinh doanh: Thực hiện gói hỗ trợ cũng cần cải cách / Tiếp tục duy trì hay thay thế Quỹ bình ổn giá xăng dầu?

Hỗ trợ tiền thuê trọ để người lao động yên tâm ổn định cuộc sống

Hỗ trợ tiền thuê trọ để người lao động yên tâm ổn định cuộc sống

Đây là nội dung của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành.

Năm 2021, thị trường lao động bị tác động tiêu cực theo nhiều chiều hướng: Nguồn cung lao động suy giảm do người lao động e sợ dịch bệnh đã tạm thời rút khỏi thị trường; số lao động có việc làm giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua; tỷ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao. Trước tình hình đó, Quốc hội và Chính phủ đã thông qua các Nghị quyết ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, ở trọ, có quan hệ lao động, làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

Cụ thể, mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc là 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng). Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng).

Với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, người lao động cần đáp ứng 3 điều kiện sau: Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1/4/2022; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm. Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách hỗ trợ.

 

Với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng, người lao động cần đáp ứng 3 điều kiện: Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022, trừ trường hợp giao kết tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trình tự, thủ tục cụ thể như sau: Người sử dụng lao động gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thời gian xử lý của cơ quan Bảo hiểm xã hội là 2 ngày). Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp huyện để thẩm định trình UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của UBND cấp huyện là 2 ngày, UBND cấp tỉnh là 2 ngày). Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Căn cứ quy định tại quyết định này, các quy định pháp luật có liên quan và số thực chi của các địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước), Bộ Tài chính có trách nhiệm xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách trung ương cho từng địa phương.

Trường hợp dịch bệnh xảy ra trên phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực, UBND cấp tỉnh cần đề nghị Bộ Tài chính bổ sung tối đa bằng 70% mức dự kiến đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/3/2022.

 

Hà My
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm