Bạn đọc

Học sinh sinh viên thuộc đối tượng nào thì được trợ cấp xã hội?

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung được hưởng mức trợ cấp xã hội 140.000 đồng/người/tháng.

Bị tố "né" thuế 2 năm, ngân hàng kê khai bổ sung gần 700 triệu đồng / Sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, công ty giống ở Quảng Bình vẫn ngang nhiên bán các giống lúa chưa được công nhận

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo phản ánh của bà Đặng Thị Hiền (Thừa Thiên Huế), Điều 2 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập, quy định, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là học sinh, sinh viên đang học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung thuộc diện người dân tộc ít người ở vùng cao.

Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg quy định nâng mức trợ cấp xã hội từ 100.000 đồng/người/tháng lên 140.000 đồng/người/tháng cho học sinh, sinh viên ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung.

Bà Hiền hỏi, vậy đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là "người dân tộc ít người ở vùng cao" hay là "người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn"?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập (sửa đổi Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg) đã quy định: “Nâng mức trợ cấp xã hội từ 100.000 đồng/người/tháng lên 140.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung”.

Như vậy, đối tượng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung được hưởng mức trợ cấp xã hội là 140.000 đồng/người/tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg nêu trên.
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm