Thị trường

Bộ TN&MT muốn cắt bỏ 36 điều kiện đầu tư kinh doanh

(DNVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị bãi bỏ 36 điều kiện đầu tư kinh doanh, sửa đổi 15 điều kiện kinh doanh và chuyển đổi 1 ngành nghề kinh doanh (chiếm 44,78%) tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKĐTKD) thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; theo hướng dẫn và đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 6770/BC-BKHĐT, Bộ này đã tổ chức rà soát lại các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và báo cáo kết quả rà soát, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, về điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với các lĩnh vực, theo quy định tại Phụ lục số 04 Luật Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện (KDCĐK) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ với 163 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ xem xét chuyển 1 ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, các chất lây nhiễm với 22 điều kiện đầu tư kinh doanh về 1 Bộ quản lý chuyên ngành để giảm bớt đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời, kiến nghị bãi bỏ 36 điều kiện và sửa đổi 15 điều kiện đầu tư kinh doanh tại 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (chiếm 44,78%).

Trong số 36 điều kiện bị kiến nghị bãi bỏ, lĩnh vực đất đai chiếm 7 điều kiện, lĩnh vực môi trường 6 điều kiện, lĩnh vực địa chất và khoáng sản 6 điều kiện, lĩnh vực tài nguyên nước 15 điều kiện, lĩnh vực đo đạc và bản đồ 1 điều kiện, lĩnh vực khí tượng thủy văn 1 điều kiện. Trong số 15 điều kiện bị kiến nghị sửa đổi, lĩnh vực đất đai chiếm 2 điều kiện, lĩnh vực địa chất và khoáng sản 1 điều kiện, lĩnh vực tài nguyên nước 11 điều kiện, lĩnh vực khí tượng thủy văn 1 điều kiện.

VĂN HUY
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo