Xuất, nhập khẩu

Tháng 1/2019, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,2 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa cho biết, tháng 1/2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,2 tỷ USD, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2018.