Chính sách

Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất

DNVN - Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất. Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản trình lên trên sẽ được Bộ dựa vào việc tổng kết quá trình thực thi Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp.

Có nơi chi 2 đồng mới thu được 1 đồng thuế nhà đất / Đà Nẵng lên phương án ngăn chặn trốn thuế BĐS và lĩnh vực rủi ro cao về thuế

Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết, theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 16/12/2021 và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chính chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN).

Thời hạn báo cáo Chính phủ là chậm nhất trước ngày 30/9/2022 và báo cáo UBTVQH chậm nhất trước ngày 30/12/2022.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chính chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật thuế SDĐPNN.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN.

Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg.

Điều này cũng đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.


Hà Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm