Chính sách

Chỉ rõ hạn chế, đề xuất giải pháp thiết thực cho nhà ở xã hội

DNVN - Phát biểu tại Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tập trung đánh giá đúng thực trạng; chỉ rõ tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thiết thực.

Vay gói 120.000 tỷ đồng mua nhà ở xã hội, lãi suất ra sao? / Đà Nẵng: Khuyến cáo người dân khi mua nhà ở xã hội An Trung 2

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, nhiều năm vừa qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hàng trăm nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và hàng trăm nghìn công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở ổn định, an toàn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục liên quan đến quy hoạch bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Cùng với đó là hạn chế về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bố trí nguồn vốn ưu đãi cho vay để phát triển nhà ở xã hội; sự quan tâm của chính quyền địa phương, của doanh nghiệp trong việc chăm lo nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu chỉ rõ hạn chế, đề xuất giải pháp thiết thực cho nhà ở xã hội.

Từ những khó khăn vướng mắc nêu trên, Bộ Xây dựng đã trình và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 phê duyệt Đề án “ Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Trong đó đặt ra quan điểm và mục tiêu cụ thể.

Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn. Đồng thời giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cụ thể cho các địa phương trong từng giai đoạn (2022 - 2025 và 2025 - 2030).

Đề án cũng đã đề ra các giải pháp đồng bộ để các bộ, ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp triển khai.

“Để bảo đảm việc triển khai, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá đúng thực trạng kết quả đã triển khai trong thời gian qua. Chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả. Nhất là giải pháp về huy động mọi nguồn lực từ xã hội cùng tham gia với sự hỗ trợ của nhà nước để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội nhằm đạt mục tiêu của đề án.

Cần tập trung vào các vấn đề liên quan đến thể chế chính sách, các thủ tục đất đai đầu tư - xây dựng, cải cách thủ tục hành chính”, ông Nghị nói.

Theo Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc sửa đổi một số luật như đất đai, đấu thầu.

Tập trung sửa đổi chính sách, trình tự thủ tục dự án chính sách ưu đãi Nhà nước, chính sách cho lực lượng vũ trang; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc nhà ở cho công nhân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phủ trình duyệt xem xét thực hiện chính sách nhà xã hội…

Đồng thời, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách xã hội và bộ, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó có 2 gói hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng hiện đã ủy quyền cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp), cải tạo, xây dựng lại chung cư để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, giúp các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay.

Hà Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm