Chính sách

Đà Nẵng: Cơ quan, cá nhân vi phạm làm phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại

DNVN - UBND TP Đà Nẵng vừa có Công văn 6941/UBND-SKHĐT giao các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế theo Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo Chính phủ, Quốc hội hỗ trợ Đà Nẵng 2.000 tỉ đồng thực hiện dự án Bến cảng Liên Chiểu / Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở KH-ĐT, BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư nước ngoài (FDI). Tăng cường triển khai công tác giám sát các dự án có vốn FDI trên địa bàn TP theo quy định của Nghị định 84/2015/NĐ- CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

TP Đà Nẵng đang tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào lĩnh vực CNTT, truyền thông trên địa bàn TP

TP Đà Nẵng đang tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào lĩnh vực CNTT, truyền thông trên địa bàn TP.

Đồng thời, tập hợp và lưu giữ thông tin về các cam kết và thỏa thuận đầu tư, các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư; thường xuyên kiểm soát, xử lý kịp thời đúng quy định của pháp luật. Chủ động, phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện giải pháp hiệu quả, lựa chọn, sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài ngay từ khi nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở KH-ĐT, BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổ chức thực hiện tốt công tác xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp có vốn FDI trên địa bàn đã được UBND TP ban hành tại Quyết định 4522/QĐ- UBND ngày 17/8/2017 về Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn TP.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở KH-ĐT, BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng trong quá trình giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp có vốn FDI cần tham vấn ý kiến của các Bộ: Tư pháp, KH-ĐT, Xây dựng, Công Thương, TN-MT, Ngoại giao và các cơ quan có liên quan để đảm đảm chặt chẽ, hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc tranh chấp quốc tế.

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn TP theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được UBND TP ban hành tại Quyết định số 4509/QĐ-UBND ngày 8/10/2018.

Thường xuyên rà soát và cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài phạm tội quốc tế, rửa tiền, có tiền án tiền sự... để Sở KH-ĐT chủ động xem xét trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thông báo đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của người nước ngoài trong tổ chức kinh tế Việt Nam.

Trong trường hợp ký các thỏa thuận, cam kết về đầu tư, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đơn vị soạn thảo phải lấy ý kiến của Sở Ngoại vụ nhằm thực hiện đúng quy định của Pháp lệnh 33/2007/PL-BTVQH11 về Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, đảm bảo nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết đầu tư của Việt Nam.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn FDI; thường xuyên rà soát, đánh giá để ưu tiên bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, kỹ năng làm công tác quản lý đầu tư nước ngoài.

Công văn 6941/UBND-SKHĐT của UBND TP Đà Nẵng nêu rõ: Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư làm phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thiệt hại phát sinh cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về việc xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm dẫn đến khiếu kiện gây thiệt hại ngân sách nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Được biết trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có Quyết định 5184/QĐ-UBND ngày 8/11/2019 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn FDI hoạt động trên địa bàn TP; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có Công văn 2915/UBND-STP ngày 5/5/2020 chỉ đạo triển khai Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm