Chứng khoán

Cổ phiếu Gỗ Trường Thành có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

(DNVN) - Cổ phiếu TTF của Công ty Gỗ Trường Thành có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 có tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp.

Sở GDCK TP. HCM (HOSE) vừa có văn bản gửi CTCP Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) cảnh báo cổ phiếu TTF của công ty này có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cổ phiếu Gỗ Trường Thành có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cụ thể, ngày 31/8, HOSE nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ và hợp nhất) của TTF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng 2017 trên BCTC hợp nhất là 891 triệu đồng (trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1,3 tỷ) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/06/2017 âm 1.416 tỷ đồng (chiếm 98% vốn điều lệ TTF).

Đồng thời, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ về số lãi vay được miễn giảm (84.6 tỷ đồng) được ghi nhận vào tài khoản thu nhập khác là chưa phù hợp với quy định hiện hành dựa trên các thông tin hiện có. 

Như vậy, nếu TTF không ghi nhận số tiền 84,6 tỷ đồng lãi vay được miễn giảm, khoản mục chi phí phải trả và lợi nhuận sau thuế sẽ tăng và giảm số tiền tương ứng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TTF sẽ là số âm vượt vốn điều lệ.

Căn cứ theo Nghị định 58 của Chính phủ, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của TTF có tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp thì Sở sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán TTF. Sở cũng đề nghị TTF có phương án cải thiện, khắc phục tình trạng này để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Hòa Lộc

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Quảng cáo
Quảng cáo