Chứng khoán

Công bố lộ trình và mô hình hợp nhất hai Sở giao dịch chứng khoán

Dự kiến theo kế hoạch, trong quý 1/2014 UBCK sẽ trình Chính phủ đề án hợp nhất, thành lập SGDCKVN. Quý II/2014 sẽ trình Thủ trướng chính phủ quyết định thành lập SGDCKVN.

Ngày 21/012/2014, UBCK Nhà nước tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2014”.

Tại Hội nghị, đại diện của Vụ phát triển thị trường đánh giá, nhìn vào sự phát triển của TTCK trong thời gian qua đã cho thấy sự đúng đắn của chủ trương thành lập hai SGDCK của Chính phủ trong giai đoạn đầu xây dựng thị trường. Tuy nhiên, đến giai đoạn phát triển hiện nay cũng như xét về lâu dài, việc thành lập một Sở giao dịch chứng khoán duy nhất trong một đất nước có quy mô kinh tế nhỏ như Việt Nam là thật sự cần thiết.

Dự kiến theo kế hoạch, trong quý 1/2014 UBCK sẽ trình Chính phủ đề án hợp nhất, thành lập SGDCKVN. Quý II/2014 sẽ trình Thủ trướng chính phủ quyết định thành lập SGDCKVN.

Theo đó, lộ trình của việc hợp nhất gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất (2015 – 2020): SGDCK Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động quy mô lớn dưới hình thức công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, hoạt động dựa trên nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao là chính, lấy thu bù chi, có tích lũy cho đầu tư phát triển thay vì cơ hế hoạt động hoàn toàn vì mục tiêu lợi nhuận. Bộ Tài chính là đại diện chủ sở hữu của Nhà nước tại SGDCKVN.

Giai đoạn 2 (sau năm 2020): Tổ chức SGDCK Việt Nam theo mô hình CTCP nhà nước sở hữu chi phối từ 75 – 90%. Các công ty chứng khoán thành viên trên thị trường sẽ được mua 10 - 25% cổ phần. Việc cổ phần hóa sẽ góp phần thu hút vốn đầu tư, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước cũng như cải cách quản trị điều hành theo mô hình hiện đại.

Vụ phát triển thị trường cũng cho biết, về mô hình hoạt động, dự kiến phương án tổ chức thị trường theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ 2015 – 2016): Sẽ từng bước thống nhất thị trường cổ phiếu từ 03 mảng thị trường hiện tại (Công ty niêm yết quy mô lớn, vừa và nhỏ, và công ty đại chúng đăng ký giao dịch để từ đó phân các bảng giao dịch thành các bảng giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ và doanh nghiệp chưa niêm yết.

Tất cả các công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết đều phải niêm yết để giao dịch trên bảng tùy theo quy mô. Trường hợp không đủ điều kiện vẫn phải đăng ký giao dịch.

Trong giai đoạn này, thị trường trái phiếu cũng được thống nhất, bao gồm trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Các sản phẩm phái sinh trái phiếu Chính phủ sẽ được nghiên cứu để sớm đưa vòa vận hành.

Đồng thời, UBCK cũng sẽ đưa vào giao dịch trên thị trường cổ phiếu các sản phẩm cơ cấu như ETF, chứng quyền có đảm bảo (covered warrant).

Giai đoạn 2 (từ 2017 trở đi) sẽ tiến hành vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh do SGDCK Việt Nam tổ chức quản lý.

SGDCKVN thực hiện một cơ chế tài chính thống nhất, một báo cáo tài chính hợp nhất. Cơ chế tài chính thực hiện theo Thông tư 188/2013/TT-BTC ngày 09/12/2013 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để đảm bảo kế thừa đặc thù hoạt động của 2 SGDCK hiện tại cũng như phù hợp với SGDCK Việt Nam trong thời gian tới.

Theo CafeF
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo