Khoa học - Công nghệ

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

DNVN - Việt Nam đang chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là mục tiêu dài hạn cần sự vào cuộc, chung tay góp sức của các bộ, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đổi mới sáng tạo mở: Giá trị mới trong nền kinh tế chia sẻ / Để đổi mới sáng tạo thành công, 7 yếu tố then chốt doanh nghiệp cần có

Ngày 21/4 được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới, sáng tạo trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.

Cùng với đó, ngày 26/4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để nâng cao nhận thức về tác động của bằng sáng chế, phát minh, quyền tác giả, thương hiệu, thiết kế đến cuộc sống hàng ngày; biểu dương tính sáng tạo, sự đóng góp của những người sáng tạo và những người đổi mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.

Với mục tiêu tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng; kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; phổ biến, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội, chiều 21/4/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc.(Ảnh: Hà Anh).

Phát biểu khai mạc lễ hưởng ứng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là nền tảng trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.

Ở Việt Nam, quan điểm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để trở thành động lực, nền tảng phát triển kinh tế xã hội đất nước đã được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước.

Với vai trò quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế xã hội, việc tăng cường đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm tôn vinh, ghi nhận thành tựu khoa học và đổi mới sáng tạo nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội là rất cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Sở hữu trí tuệ thế giới với mong muốn nâng tầm nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, đặc biệt tôn vinh những đổi mới và sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới ngày công nghệ 18/5 để tôn vinh những người làm khoa học, đổi mới sáng tạo; giới thiệu, phổ biến, ghi nhận các thành quả khoa học, đổi mới sáng tạo của đất nước.

Đồng thời, tăng cường sự đồng hành gắn kết của các nhà khoa học với doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Góp phần nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

“Việt Nam đang chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là mục tiêu dài hạn cần sự vào cuộc, chung tay góp sức của các bộ, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Hà Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm