Khoa học - Công nghệ

Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

DNVN - Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhấn mạnh, các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học đã đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo / TS Lê Đăng Doanh: Tuổi thọ sản phẩm khoa học - công nghệ rất ngắn, cần rút bớt thủ tục

Ngày 18/8, VUSTA, Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức “Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA khẳng định, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) với sứ mệnh là cơ quan thường trực đã hỗ trợ và tôn vinh các nhà sáng tạo, các nhà khoa học thông qua việc tổ chức thành công 27 lần Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (có 2.914 công trình tham dự giải và 983 công trình đoạt giải thưởng), 16 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (có 6.819 giải pháp dự thi và 988 giải pháp được trao giải).

Các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học được triển khai trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đã đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

“Thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới tư duy cũng như hành động một cách quyết liệt nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ nguồn vốn trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam. Lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Dũng nói.

Cũng tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao việc tổ chức giải thưởng và hội thi đã đáp ứng được nhu cầu của sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các giải thưởng không chỉ dành cho các nhà khoa học mà còn dành cho mọi người dân, mở rộng sân chơi cho các nhà doanh nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ; góp phần hình thành và phát triển thị trường công nghệ.

Cụ thể là Luật Khoa học và Công nghệ 2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung một số điều ban hành ngày 16/6/2022; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ công lập…

“Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ, ngành hữu quan, đảm bảo thực thi các luật và các nghị định của Chính phủ một cách hiệu quả nhất”, ông Giang khẳng định.


Ngân Hà
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm