Chứng khoán

CTG, SDT, VC3, SSC, HTL và GDT trả cổ tức bằng tiền

CTG, SDT, VC3, SSC, HTL và GDT thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt.

* Ngày 24/9/2013, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank (mã CTG-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/9/2013.

* Ngày 25/9/2013, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 18%/cổ phiếu và trả thành 02 đợt, cụ thể: đợt 1 là 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và đợt 2 là 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng) vào ngày 20/12/2013. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/9/2013.

* Ngày 1/10/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/9/2013.

* Ngày 7/10/2013, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/9/2013.

* Ngày 27/9/2013, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và ôtô Trường Long (mã HTL-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/9/2013.

* Ngày 3/10/2013, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/9/2013.

Theo VnEconomy
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo