Thị trường

Đề xuất rút ngắn thủ tục cấp phép kinh doanh vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước dự kiến bãi bỏ quy định về báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 2 năm liền kề trước đó đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước đang Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Đáng chú ý tại Dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong, sản xuất và kinh doanh vàng miếng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất xem xét giảm bớt thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận còn: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm sản xuất; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ quy định về báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 năm liền kề trước đó đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng của doanh nghiệp.

Do vậy, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp còn: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và tài liệu chứng minh địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo danh sách tại điểm b khoản này đã được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 năm liền kề trước đó.

VĂN HUY
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo