Đời sống

Câu đố tìm chiếc hộp đựng ô tô chỉ cho người thông minh, bạn thuộc 1% người làm được?

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra chiếc hộp đựng ô tô trong thời gian sớm nhất, với yêu cầu thỏa mãn các điều kiện đề bài nêu ra.

Đề bài:

Bạn được cung cấp 3 dữ kiện về 3 chiếc hộp dưới đây. Tuy nhiên, chỉ có 1 dữ kiện chính xác. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra chiếc hộp đựng bên trong một chiếc ô tô sao cho chiếc hộp đó thỏa mãn 1 dữ kiện đúng và không thỏa mãn 2 dữ kiện còn lại.

3 dữ kiện đề bài nêu là:

- Chiếc hộp 1: Có ô tô

- Chiếc hộp 2: Không có ô tô

- Chiếc hộp 3: Không có ô tô trong chiếc hộp 1

Cần nhớ rằng chỉ 1 trong 3 dữ kiện trên đây là đúng.

>>> Đáp án:

Với bài toán này, ta sẽ sử dụng phương pháp loại trừ:

- Nếu chiếc hộp đầu tiên có ô tô, vậy dữ kiện 1 và 2 đều chính xác: Ô tô nằm trong chiếc hộp thứ nhất và không nằm trong chiếc hộp thứ 2. Tuy nhiên, đáp án này thỏa mãn cả 2 dữ kiện 1 và 2 nên không đúng với yêu cầu của đề bài.

- Nếu chiếc hộp thứ3có ô tô, vậy dữ kiện 2 và 3 đều chính xác: Ô tô không nằm trong chiếc hộp thứ 2 và cũng không nằm trong chiếc hộp đầu tiên. Tương tự, đáp án này thỏa mãn cả 2 dữ kiện 2 và 3 nên không đúng vơiyếu câùcủa đề bài.

- Nếu chiếc hộp thứ 2có ô tô, vậy chỉ có duy nhất dữ kiện 3 là chính xác: Ô tô không nằm trong chiếc hộp thứ nhất. 2 dữ kiện còn lại đều không đúng, và như vậy thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Vậy đáp án đúng cuối cùng là chiếc hộp thứ 2 có ô tô.

Theo Quỳnh Anh/VTC News

loading...

Loading...

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo