Xã hội

Hà Nội thành lập Tổ công tác thực hiện tinh giản biên chế

(DNVN) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5206/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thực hiện tinh giản biên chế

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Thành phố thực hiện đúng Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Ảnh minh họa.

Tổ công tác cũng hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Thành phố xây dựng đề án tinh giản biên chế và lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế. 

Bên cạnh đó, Tổ công tác thực hiện thẩm định đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Thành phố trình Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Thẩm định và lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Thành phố trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt. 

Tổ chức kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Thành phố. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để giao dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được lấy từ kinh phí phục vụ thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo