Thị trường

11 nhóm hàng xuất khẩu tỉ USD trong 5 tháng đầu năm 2019

DNVN - 5 tháng đầu năm 2019 đã ghi nhận 11 nhóm hàng xuất khẩu đạt trên tỷ USD, trong đó, điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu nhóm mặt hàng xuất khẩu mang về nhiều ngoại tệ nhất cho Việt Nam.

Thu nội địa tháng 5 sụt giảm gần 30.000 tỷ đồng so với tháng trước / Xuất khẩu hồ tiêu vọt tăng về lượng nhưng giảm về giá trị

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong tháng 5/2019 đạt 21,9 tỷ USD, tăng 7,2% về số tương đối và tăng 1,46 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Tổng trị giá xuất khẩu trong 5 tháng/2019 tăng 7,1%, tương ứng tăng 6,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Hải quan: Trong 5 tháng đầu năm nay có 11 nhóm hàng xuất khẩu đạt trên tỷ USD, trong đó, điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu nhóm mặt hàng xuất khẩu mang về nhiều ngoại tệ nhất cho Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Điện thoại các loại và linh kiện: xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 5 đạt trị giá 3,71 tỷ USD, giảm 4,4% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 5/2019, xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 19,72 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (28 nước) đạt 5,27 tỷ USD, giảm 6,5%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 3,77 tỷ USD tăng mạnh 91,7%; sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,04 tỷ USD, tăng 7,6%... so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 5 đạt 2,73 tỷ USD, tăng 16,6% so với tháng trước. Qua đó, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng/2019 lên 12,19 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 5,7 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 46,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; tiếp theo là thị trường Nhật Bản đã tiêu thụ 1,46 tỷ USD, tăng 5%; thị trường EU (28 nước) tiêu thụ 1,56 tỷ USD, tăng 7,5%...

10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng lớn nhất về trị giá trong 5 tháng/2019. (Nguồn: TCHQ)

10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng lớn nhất về trị giá trong 5 tháng/2019. (Nguồn: TCHQ)

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tháng 5 đạt 2,92 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này 5 tháng/2019 đạt 12,55 tỷ USD tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 3,19 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; sang thị trường EU (28 nước) đạt 2,05 tỷ USD, giảm 1,5%; sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,78 tỷ USD, tăng mạnh 71,6%; sang Hàn Quốc đạt 1,16 tỷ USD, tăng 3,7%...

Nhóm hàng nông sản (bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su)

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,47 tỷ USD, giảm 6,9% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng tính từ đẩu năm đạt 7,02 tỷ USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu mặt hàng nông sản của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2019 với 2,48 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là thị trường EU (28 nước) là 1,09 tỷ USD, giảm 9,4%; sang Hoa Kỳ với 668 triệu USD, giảm 21,6%...

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2019 đạt 1,5 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 5 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 6,82 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 5 tháng từ đầu năm 2019 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 1,69 tỷ USD, tăng 54,4%; EU (28 nước) đạt trị giá 1,03 tỷ USD, tăng 19,7%; Nhật Bản với 763 triệu USD tăng 5,3%; Hàn Quốc với 592 triệu USD, tăng 19,1% so với cùng thời gian năm 2018...

Giày dép các loại: xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 5/2019 đạt 1,72 tỷ USD, tăng 18,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong 5 tháng /2019 đạt 7,11 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2018.

EU và Hoa Kỳ là 2 thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng giày dép các loại của Việt Nam trong 5 tháng /2019 với kim ngạch và tốc độ tăng lần lượt là 2 tỷ USD (tăng 9,8%) và 2,61 tỷ USD (tăng 13,3%). Tính chung, trị giá nhóm hàng giày dép xuất khẩu sang 2 thị trường chính đạt 4,61 tỷ USD, chiếm 64,9% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt trị giá 902 triệu USD, giảm 5,2% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 5 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 4,02 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ trong 5 tháng/2019 được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường Hoa Kỳ với trị giá 1,84 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước; sang Nhật Bản với 526 triệu USD, tăng 19,5%; sang Trung Quốc với 470 triệu USD, tăng 2%; …

Phương tiện vận tải và phụ tùng: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 755 triệu USD, tăng 13,4% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng/2019 đạt 3,58 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm gồm: Nhật Bản với trị giá đạt 1,07 tỷ USD, tăng 11,9%; sang Hoa Kỳ đạt 623 triệu USD, tăng 24,9%; sang Singapore đạt trị giá 245 triệu USD, tăng 0,7% …

Hàng thủy sản: trị giá xuất khẩu trong tháng là 763 triệu USD, tăng 20,4% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng đầu năm nay đạt 3,18 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng thời gian năm 2018.

Hàng thủy sản trong 5 tháng tính từ đầu năm 2019 chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Nhật Bản: 553 triệu USD, tăng 11,6%; Hoa Kỳ: 510 triệu USD, tăng 3,8%; EU (28 nước) với 509 triệu USD, giảm 10,6%; Trung Quốc: 382 triệu USD, giảm 3,9%… so với một năm trước đó.

Sắt thép các loại: lượng xuất khẩu sắt thép các loại trong tháng 5 đạt 609 nghìn tấn, với trị giá đạt 389 triệu USD, tăng 7% về lượng và tăng 4% về trị giá. Qua đó đưa lượng xuất khẩu mặt hàng này trong 5 tháng từ đầu năm 2019 đạt 2,93 triệu tấn, trị giá 1,89 tỷ USD, tăng 24,4% về lượng và tăng 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết tháng 5/2019 sắt thép các loại chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Campuchia là 741 nghìn tấn, tăng 52,8%; In-đô-nê-xi-a: 310 nghìn tấn, tăng 3,3%; Ma-lai-xi-a: 304 nghìn tấn, tăng 4,4%; Hoa Kỳ: 252 nghìn tấn, giảm 31,2%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng là 362 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng đầu năm nay đạt 1,83 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng thời gian năm trước.

Trong 5 tháng tính từ đầu năm, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Trung Quốc với 849 triệu USD, tăng 14,9%; Hồng Kông: 286 triệu USD; giảm 41,3%; Ấn Độ với 224 triệu USD, tăng 150,7%... so với một năm trước đó.


Minh Thu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm