Thị trường

6 biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đây là nội dung trọng tâm tại Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, khi rơi vào các trường hợp rủi ro về tín dụng theo quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro bao gồm:

Cơ cấu nợ: Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; Gia hạn nợ; Khoanh nợ; Xử lý tài sản bảo đảm; Bán nợ; Xóa nợ lãi; Xóa nợ gốc.

Thông tư này áp dụng với 4 đối tượng: Quỹ bảo lãnh tín dụng; Bên được bảo lãnh đã được Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật liên quan (sau đây gọi tắt là khách hàng); Tổ chức cho vay theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Thông tư này.

Các trường hợp được xem xét xử lý rủi ro gồm:

Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

Khách hàng bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư 57/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Xem chi tiết Thông tư 57/2019/TT-BTC tại đây.

PV

loading...

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo