Chính sách

Hướng dẫn tái cấp vốn đối với khoản vay “giải cứu” Vietnam Airlines

DNVN - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 04/2021/TT- NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi TCTD cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Vietnam Airline do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động / Phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu rau quả 8 - 10 tỷ USD vào năm 2030

Thông tư được ban hành vào ngày 5/4 nhằm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và Quyết định số 450/QÐ-TTg ngày 26/3/2021 về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 5/4/2021.

Theo Thông tư 04 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước quy định, số tiền tái cấp vốn tối đa cho các TCTD đối với từng khoản cho vay Vietnam Airlines không vượt quá số tiền cho vay của từng khoản cho vay Vietnam Airlines theo giấy đề nghị vay tái cấp vốn của TCTD.

Hướng dẫn tái cấp vốn đối với khoản vay “giải cứu” Vietnam Airlines.

Hướng dẫn tái cấp vốn đối với khoản vay “giải cứu” Vietnam Airlines.

Tổng số tiền tái cấp vốn đối với các TCTD tối đa 4.000 tỷ đồng. Lãi suất tái cấp vốn 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn (nếu có). Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn cho vay của khoản cho vay Vietnam Airlines (không bao gồm thời hạn gia hạn của khoản cho vay Vietnam Airlines), không vượt quá 364 ngày và tính từ ngày tiếp theo ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn.

Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại; thời hạn gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn; tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm.

Trường hợp TCTD không trả nợ đúng hạn theo Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng lãi suất bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển quá hạn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trên cơ sở đề nghị của Vietnam Airlines và đánh giá về khả năng trả nợ đầy đủ gốc và/hoặc lãi của Vietnam Airlines sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, TCTD được thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ của Vietnam Airlines trong thời hạn tối đa không quá 3 năm (bao gồm cả thời gian cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ) nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2024.

Trong thời gian này, TCTD được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN tại thời điểm Quyết định 450/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đối với khoản nợ của Vietnam Airlines.

Trường hợp khoản nợ của Vietnam Airlines đến hạn trả nợ mà không được TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư 04, TCTD thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, đến ngày 31/12/2021, phải trích lập tối thiểu 30% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung; đến thời điểm 31/12/2022 trích lập tối thiểu 60%, từ thời điểm 31/12/2023 trích lập 100% số tiền.

Trong thời gian còn dư nợ vay tái cấp vốn, trong thời hạn 15 ngày đầu tháng, tổ chức tín dụng báo cáo Ngân hàng Nhà nước về dư nợ gốc các khoản cho vay Vietnam Airlines còn dư nợ vay tái cấp vốn trong tháng trước có xác nhận của Vietnam Airlines.

Thiên An
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm