Tìm kiếm: Covid-19

DNVN - Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), chuyển đổi số ngành du lịch phải được dẫn dắt từ trên xuống và phải được “thông suốt” đến từng người trong doanh nghiệp. Tất cả đều phải là những “sứ giả” chuyển tải các thông điệp chuyển đổi số để có thể tương tác với khách hàng một cách hiệu quả nhất.

End of content

Không có tin nào tiếp theo