Chính sách

Rà soát 6 nhóm chính sách phát triển kinh tế Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

DNVN - Để triển khai có hiệu quả quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất rà soát 6 nhóm cơ chế, chính sách. Trong đó, các dự án đang chuẩn bị đầu tư hoặc nghiên cứu triển khai, các địa phương cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù.

Khó khăn trong phát triển bền vững của các tỉnh Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ / Quy hoạch Bắc trung Bộ, Duyên hải miền Trung: Đề xuất có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn tầm cỡ châu Á

Phát biểu tại “Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ”, ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, phát triển vùng và liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển các địa phương trong vùng.

Các bộ, ngành và các địa phương trong vùng đã tích cực triển khai các hoạt động liên kết nội vùng và liên vùng, cho thấy sự thay đổi rõ nét từ tư duy đến hành động.

Để triển khai có hiệu quả quy hoạch vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đề xuất rà soát 6 nhóm cơ chế, chính sách.

Bao gồm nhóm chính sách về đầu tư các chương trình, dự án liên kết, phát triển vùng; nhóm chính sách về phát triển các ngành kinh tế biển, cụm liên kết ngành; nhóm chính sách về phát triển doanh nghiệp và thu hút dự án đầu tư quy mô lớn.

Nhóm chính sách, pháp luật về tài chính nhằm huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chung của vùng; cơ chế, chính sách về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng; nhóm chính sách về giao thông, y tế, giáo dục…

Cùng đó là nhóm chính sách về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo một số bộ, ngành trao quyết định phê duyệt quy hoạch vùng cho lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Về cơ chế, chính sách đặc thù, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương tham gia ý kiến cho từng cơ chế, chính sách cụ thể để tiếp tục hoàn thiện. Đối với các dự án quan trọng, liên kết vùng, bộ đề nghị các địa phương trong vùng tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã khởi công.

Các dự án đang chuẩn bị đầu tư hoặc nghiên cứu triển khai, các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để sớm triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo báo cáo “Tình hình triển khai các hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 của vùng đạt 5,51%, cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước tăng 5,05%).

Trong đó, một số địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao như Khánh Hòa (10,35%), Ninh Thuận (9,4%), Phú Yên (9,16%), Bình Thuận (8,1%). Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành của vùng đạt hơn 1.570 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,06% GDP cả nước, tỷ trọng này đang có xu hướng tăng qua các năm.

Cơ cấu kinh tế vùng tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tập trung phát triển mạnh kinh tế biển và các ngành công nghiệp ven biển. Tốc độ tăng năng suất lao động năm 2023 đạt 5,51%, cao hơn tốc độ bình quân chung cả nước (3,65%).

Trong khuôn khổ sự kiện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã trao quyết định phê duyệt quy hoạch vùng cho lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.


Ngân Hà
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm