Chứng khoán

“Mập mờ” công bố thông tin, Tổng Công ty Khí Việt Nam bị phạt 270 triệu đồng

DNVN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chỉ ra hàng loạt vi phạm chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Vi phạm về chứng khoán, Louis Holdings, Gemadept và Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex đồng loạt bị xử phạt / Bán chứng khoán chui, Chủ tịch công ty Hoàng Hà - Lưu Huy Hà bị phạt, cấm giao dịch 2 tháng

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (địa chỉ tại tòa nhà PV Gas Tower, số 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).

Hàng loạt các vi phạm của Tổng Công ty Khí Việt Nam được UBCKNN công bố.

Hàng loạt các vi phạm của Tổng Công ty Khí Việt Nam bị UBCKNN xử phạt.

Cụ thể, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với các tài liệu Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1; Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 1 Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS và PVFCCo; Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 1 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro; Nghị quyết HĐQT chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 8 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc.

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021. Cụ thể, báo cáo này chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Tiếp đó, UBCKNN phạt tiền 25 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

 

Quyết định cho thấy, Tổng Công ty Khí Việt Nam không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cuối cùng, Tổng Công ty Khí Việt Nam bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP dokhông đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Trên thực tế, Tổng Công ty Khí Việt Nam chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 6 thành viên HĐQT).

Với các sai phạm trên, Tổng Công ty Khí Việt Nam bị phạt tổng cộng 270 triệu đồng.

Duy Lộc
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm