Kinh tế

Quy định mới về ký kết hợp đồng trong đấu thầu thuốc

DNVN - Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Trầy trật mục tiêu xuất khẩu thủy sản 10 tỷ USD / Gạo Việt đối diện với thị trường bị thu hẹp


Theo đó, trước thời điểm ký hợp đồng, bên mời thầu có quyền tăng, giảm số lượng tối đa không quá 10% so với số lượng thuốc tại kế hoạch đấu thầu nhưng không làm thay đổi đơn giá hay các điều kiện khác của hồ sơ mời thầu, dự thầu.

Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, giá trị bảo đảm được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức:

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có thể bạn quan tâm
Từ 2% đến 10% giá hợp đồng; Từ 2% đến 3% giá hợp đồng (đối với gói thầu quy mô nhỏ).

Thủ trưởng cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc theo đúng quy định, phải thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết,…


PV
Loading...

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm