Chứng khoán

MBS công bố phương án hợp nhất

CTCK MB (MBS) vừa chính thức công bố phương án hợp nhất với CTCK VIT, dự kiến sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông vào 26/9 tới.

Không có sự thay đổi nào trong thành viên HĐQT MBS và tên Công ty trước và sau hợp nhất là hai diễn biến đáng chú ý trong phương án này.

Về vốn điều lệ, MBS hiện có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng. Các cổ đông MBS sẽ tiến hành chuyển đổi cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1, còn các cổ đông của VIT sẽ chuyển đổi theo tỷ lệ 1:0,461 sang cổ phiếu của công ty mới. Sau khi hoàn tất việc hợp nhất, Công ty mới dự kiến sẽ tiến hành chuyển đổi 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Với cách làm này, vốn điều lệ của Công ty sau hợp nhất sẽ tăng thêm 600 tỷ đồng và nợ phải trả giảm tương ứng 600 tỷ đồng.

Theo Tờ trình, vốn điều lệ của MBS năm 2014 (sau khi hợp nhất và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu) là 1.121 tỷ đồng, với dự kiến con số này sẽ được giữ nguyên đến năm 2018. Cũng theo Tờ trình, lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2014 là 60 tỷ đồng, năm 2015 tăng lên 75 tỷ đồng và năm 2016 tăng lên 94 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến MBS sẽ bắt đầu chi trả cho cổ đông từ năm 2015, với tỷ lệ năm này là 4%, các năm sau đó tăng thêm 1% mỗi năm. MBS mới cũng dự kiến có 55.000 khách hàng vào năm 2014 và tăng lên 85.000 khách hàng vào năm 2015.

Sở dĩ, các cổ đông của cả hai công ty sẽ phải thực hiện chuyển đổi lại tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, vì việc hợp nhất buộc cả hai bên phải định giá lại tài sản. Tại MBS, theo báo cáo tài chính của Công ty, tại 30/6/2013, Công ty có khoản lỗ lũy kế 534 tỷ đồng, việc hợp nhất sẽ giúp Công ty xóa lỗ, nhưng cổ đông sẽ giảm đi một nửa lượng cổ phiếu hiện có. MBS và VIT là 2 CTCK đầu tiên tại Việt Nam công bố kế hoạch hợp nhất.

Theo Đầu Tư Chứng Khoán
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo