Thị trường

Ổn định giá xăng, nâng mức xả Qũy bình ổn

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối không tăng giá; giữ ổn định giá bán, thay vào đó được tăng 100-200 đồng/lít (kg) mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại mặt hàng này.
Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;chiều 28-1 liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu (BOG) như hiện hành.
 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ BOG tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối mặt hàng xăng là 500 đồng/lít, tăng mức sử dụng 200 đồng/lít so với trước. Dầu điêzen bắt đầu sử dụng Quỹ BOG 200 đồng/lít. Mặt hàng đầu hỏa và dầu madut được nâng mức sử dụng quỹ từ 300 đồng/lít(kg) lên 400 đồng/lít (kg).
 
Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ BOG là 16 giờ ngày 28-1-2013.
 
Liên Bộ Tài chính-Công thương đưa ra yêu cầu trên nhằm thực hiện việc chia sẻ hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng khi mà chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 27/12/2012 đến ngày 25/01/2013 và giá bán hiện hành thì các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước bị lỗ 158-297 đồng/lít (kg); trong đó lỗ nhiều nhất là xăng RON92 và lỗ thấp nhất là dầu madút.
 
Trước đó, cũng do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị lỗ, ngày 15-1, liên Bộ Tài chính-Công thương đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu nhưng các doanh nghiệp này được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng và dầu hỏa, dầu madút cùng là 300 đồng/lít. Riêng mặt hàng dầu điêzen tạm thời chưa sử dụng Quỹ Bình ổn giá.
 
 
 
 
Nhật Minh (Theo HNM)
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo