Tư vấn pháp luật

Cổ phần ưu đãi biểu quyết có được chuyển nhượng không?

Tôi được biết công ty cổ phần có loại cổ phần ưu đãi biểu quyết. Xin hỏi, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có được chuyển nhượng không?

Cổ phần ưu đãi biểu quyết có được chuyển nhượng không?

Bạn đọc có email HanhMy@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Doanh nghiệp Việt Nam hỏi: Tôi được biết công ty cổ phần có loại cổ phần ưu đãi biểu quyết. Xin hỏi, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có được chuyển nhượng không?

Luật gia Cấn Thị Phương Dung, công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2,3 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các loại cổ phần như sau:

2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết:

1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Như vậy, quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết được xác định theo quy định pháp luật trích dẫn trên. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Để được tư vấn và nhận được sự trợ giúp của Phòng Tư vấn pháp luật, bạn đọc có thể liên lạc với Phòng Tư vấn pháp luật qua: Điện thoại: 0966770000 Email: hotrodoanhnghiep@doanhnghiepvn.vn hoặc trực tiếp tại tòa soạn Tạp chí Điện tử Doanh nghiệp Việt Nam (Phòng A125, 37 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). Hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty Luật TNHH YouMe (Tầng 3, số 33 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 7 và Chủ nhật.


Sưu tầm
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo