Kinh tế

Phê duyệt phương án thoái vốn tại Tổng công ty Sông Đà

Thủ tướng vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà. Theo đó Nhà nước chỉ giữ lại 51% vốn điều lệ đến năm 2019. Năm 2020 tiếp tục thoái thêm.

Tổng công ty Sông Đà sẽ được cổ phần hóa theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, theo tin tức trên báo Zing news.

Tòa nhà Sông Đà. Ảnh: Tổng công ty Sông Đà.

Hiện tại Sông Đà có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Theo đó sẽ cơ cấu phát hành lần đầu là 450 triệu đồng cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Nhà nước nắm giữ 229.500.000 cổ phần, tương ứng chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019. Đến năm 2020 bán tiếp phần vốn Nhà nước còn nắm giữ xuống dưới 50% vốn điều lệ.

Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 0,183% vốn điều lệ tương ứng 822.000 cổ phần. 135 triệu cổ phần sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ. Cuối cùng, 84.768.000 cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật có liên quan, theo báo Vietnamplus. 

Tổng công ty Sông Đà-Công ty Cổ phần thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 464 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Sông Đà-Công ty Cổ phần 412 người; số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 52 người.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Zing news, Vietnamplus)

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo