Xã hội

Sẽ thành lập thêm khu công nghệ cao trong thời gian tới

(DNVN) - Ngày 8/6, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Được biết, mục tiêu của quy hoạch này là hình thành các khu công nghệ cao trên toàn quốc, trong đó hạt nhân là các khu công nghệ cao quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, vùng miền; góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tăng nhanh hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm hàng hóa, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Sẽ tăng cường đầu tư chiều sâu tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại các khu công nghệ cao quốc gia gồm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.
Sẽ tăng cường đầu tư chiều sâu tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại các khu công nghệ cao quốc gia gồm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo đó, bên cạnh ba khu công nghệ cao quốc gia ở Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng, từ nay đến năm 2030, sẽ thành lập mới một số khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong cả nước.
Theo quyết định của người đứng đầu Chính phủ, từ nay đến năm 2030 sẽ tăng cường đầu tư chiều sâu tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại các khu công nghệ cao quốc gia gồm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.
Đồng thời, thành lập các khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là nguồn vốn để triển khai gồm: Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, thành phố Hà Nội; Khu Công nghệ cao chuyên ngành sinh học Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai; Khu Công nghệ cao Ascendas-Protrade, tỉnh Bình Dương.
Quyết định cũng đưa ra các giải pháp cần thực hiện để phát triển các khu công nghệ cao từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các khu công nghệ cao; tăng cường phân công, phân cấp đối với chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý khu công nghệ cao; đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch; khuyến khích xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao; ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của các khu công nghệ cao quốc gia; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao; tăng cường liên kết trong phát triển các khu công nghệ cao nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của khu công nghệ cao...
Một trong những điểm thuận lợi của các nhà đầu tư vào khu công nghệ cao là được ưu đãi cao về thuế. Cụ thể, doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 5 năm tiếp theo.

HÒA HẬU
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo