Thị trường

Thanh tra Chính phủ kiến nghị công an điều tra sai phạm tại Dự án Đại Thanh

(DNVN) - Theo Thanh tra Chính phủ, dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước (Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai...) trong quá trình thực hiện dự án.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh vừa ký Thông báo Kết luận số 396/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội. Đáng chú y, trong đó có nhắc đến sai phạm nghiêm trọng của dự án Đại Thanh.

Tại Kết luận thanh tra, ngoài những ưu điểm, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những thiếu sót, khuyết định của các đơn vị được thanh tra. Theo đó, qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng kế hoạch, phê duyệt kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, thực hiện kế hoạch thanh tra và thực hiện xử lý sau thanh tra.

Cụ thể, toàn ngành thuế trong các năm, đều không hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt, có năm đạt tỷ lệ rất thấp. Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội chưa thường xuyên thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện truy thu, phạt vi phạm pháp luật về thuế sau thanh tra, kiểm tra vì vậy kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra thấp.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, một số kết luận thanh tra khi kết luận, kiến nghị xử lý, Tổng cục Thuế áp dụng văn bản hướng dẫn ưu đãi đầu tư chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp. Tổng cục Thuế đã thay đổi tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn, thay đổi tỷ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên tổng chi phí không có cơ sở trong các cuộc thanh tra chuyên đề về hoạt động chuyển giá.

Bên cạnh đó, một số cuộc thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế Hà Nội, thực hiện chưa đúng quy định pháp luật về thuế, chưa xử lý đầy đủ các vi phạm của người nộp thuế, cùng một hành vi vi phạm về thuế nhưng có kiến nghị xử lý khác nhau gây nên sự không bình đẳng giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước và doanh nghiệp.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chậm chễ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các Cục thuế trong công tác quản lý nợ, hoàn thuế dẫn đến nợ đọng thuế ngày càng tăng, một số Cục thuế có những vi phạm trong quản lý thuế. Cụ thể, Tổng cục Thuế chưa làm hết trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, đôn đốc và điều hành đối với các Cục thuế về thực hiện quy trình quản lý nợ thuế, đôn đốc và sử dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế, nhất là biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với các trường hợp có nợ thuế bắt buộc phải cưỡng chế…

Đối tượng nợ thuế lớn, cơ quan thuế không ban hành thông báo số 07, thông báo số 09 và cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp này là thiếu trách nhiệm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có nợ thuế trên 90 ngày. Tại thời điểm tháng 6/2014, có 769 đối tượng có nợ thuế trên 90 ngày, trong đó có 466 doanh nghiệp hoạt động bình thường và có lãi. Tuy nhiên, cơ quan thuế không thực hiện đúng quy định về áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ thuế chây ì, nợ trên 90 ngày. Những khuyết điểm vi phạm nêu trên dẫn đến nợ thuế toàn ngành ngày càng tăng.

“Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn Cục Thuế Thái Bình miễn giảm cho Tập đoàn Hương Sen; Không báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc Tập đoàn Hương Sen không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5594/VPCP-KTTH ngày 10/8/2010 để có xử lý thích hợp…” kết luận thanh tra nêu rõ.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ xác định, Cục Thuế Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014 đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, thiếu kiên quyết thực hiện hết các biện pháp cưỡng chế dẫn đến số nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất tăng cao; vi phạm trong ciệc chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, trong chấp hành quy định kiểm tra sau 1 năm đối với hồ sơ hoàn trước. Việc hoàn thuế chậm so với quy định của pháp luật đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan công an chưa chặt chẽ, chưa quy định cụ thể thời gian giải quyết các vụ việc phối hợp dẫn đến tồn đọng nhiều vụ việc, ảnh hưởng đến việc thu Ngân sách Nhà nước và xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Thuế không chỉ đạo toàn ngành thuế thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về xử lý đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến tình trạng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp xảy ra trên diện rộng và phức tạp dẫn đến giảm thu Ngân sách Nhà nước.

Kiến nghị xử lý hình sự Dự án Đại Thanh

Trên cơ sở những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tài chính theo thẩm quyền kiểm tra các đơn vị, cá nhân có vi phạm trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành đối với các cơ quan chức năng thuộc bộ, nhất là cơ quan thuế đã để xảy ra tồn tại nêu trong kết luận. Chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát, hủy bỏ các văn bản đã ban hành chưa đúng quy định của Nhà nước, khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, sửa đổi về lĩnh vực thuế cho phù hợp với thực tế hiện nay của nền kinh tế...

Thanh tra Chính phủ kiến nghị công an điều tra sai phạm tại Dự án Đại Thanh.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội theo thẩm quyền kiểm điểm các đơn vị, các cá nhân liên quan đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất đai trên địa bàn, dẫn đến chủ đầu tư sử dụng đất của nhà nước có nhiều vi phạm. "Đặc biệt là dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh (dự án Đại Thanh) tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đến thời điểm thanh tra dự án chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, mục đích sử dụng đất là sản xuất gạch ngói, các bên tham gia thực hiện dự án đã chuyển nhượng bất hợp pháp, chủ đầu tư chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước nhưng chủ đầu tư đã khởi công xây dựng từ tháng 3/2012, trong quá trình xây dựng có nhiều vi phạm…”.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị cơ quan điều tra sai phạm tại dự án Đại Thanh. Theo Thanh tra Chính phủ, dự án này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước (Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai...) trong quá trình thực hiện dự án. Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, có dấu hiệu thất thoát Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý hình sự vụ việc 21 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp gồm 20 doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh và công ty CP XD &PT năng lượng Apa Green có tổng giá trị là 822.890 triệu đồng để kê khai thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế có dấu hiệu của hành vi trốn thuế.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục thuế, truy thu của các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về thuế số tiền 792.426 triệu đồng gồm 109.861 triệu đồng tiền chậm nộp qua thanh tra, kiểm tra và 682.565 triệu đồng tiền thuế truy thu các doanh nghiệp được xác minh, đồng thời tính tiền chậm nộp và xử lý các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về thuế đã được Thanh tra Chính phủ phát hiện.

Có thể bạn quan tâm
Công Danh
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo
 

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giấy phép hoạt động báo chí số 512/GP-BTTTT do
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/11/2020
Tổng biên tập: Phan Huy Hiền
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thị Bích Hường
Tổng Thư ký toà soạn: Đỗ Lê Tảo
Địa chỉ: A125, 37 Hùng Vương, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Email: bbt.doanhnghiepvn@gmail.com, banbientap@doanhnghiepvn.vn

Bảng giá quảng cáo
Hotline: 0912.480.246 - 024.22169595
Doanh nghiệp Việt Nam giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cấm sao chép, trích dẫn dưới mọi hình thức trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp Việt Nam.
Thiết kế bởi TRASCO.JSC