Thị trường

Đà Nẵng triển khai giải pháp cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh

DNVN - UBND TP Đà Nẵng giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở KH&ĐT Đà Nẵng trước ngày 1/11/2022 để Sở tổng hợp, tham mưu UBND TP Đà Nẵng báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT trước ngày 9/11/2022.

Đà Nẵng: Du lịch Golf là sản phẩm trọng điểm thu hút du khách Hàn Quốc / Những câu hỏi đặt ra khi thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng ở Đà Nẵng

Theo tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đà Nẵng, thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã có Công văn 4609/UBND-SKHĐT gửi các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng về triển khai giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh.

Người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa Sở KH&ĐT Đà Nẵng

Người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa Sở KH&ĐT Đà Nẵng

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng giao Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Đà Nẵng nghiên cứu các giải pháp tại Văn bản số 4358/BKHĐT-QLKTTW của Bộ KH&ĐT để đề xuất lồng ghép, bổ sung các giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan tới môi trường kinh doanh trên địa bàn TP Đà Nẵng trong năm 2022 vào Báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Đà Nẵng năm 2021, giải pháp năm 2022; báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, ban hành.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-UBND (ngày 28/1/2022) của UBND TP Đà Nẵng về Sở KH&ĐT Đà Nẵng trước ngày 1/11/2022. Trên cơ sở đó, Sở KH&ĐT Đà Nẵng tổng hợp, tham mưu UBND TP báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT trước ngày 9/11/2022.

Trước đó, ngày 28/1/2022, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định 409/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP (ngày 10/1/2022) của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn TP Đà Nẵng và các giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan tới môi trường kinh doanh tại Công văn 4358/BKHĐT-QLKTTW ngày 29/6 của Bộ KH&ĐT.


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm