Thị trường

Việt kiều có thu nhập 50 tỷ USD/năm

Ngày 28- 6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9. Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Theo báo cáo, hiện thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài ước đạt 50 tỷ USD/năm. Địa vị pháp lý của kiều bào vững chắc, ổn định nhất ở các nước Âu, Mỹ nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ bấp bênh ở khu vực Đông Âu.

 

Hiện Chính phủ đang xem xét kéo dài thời gian lưu trú cho kiều bào từ 3 tháng hiện nay lên 6 tháng đối với kiều bào về nước theo diện miễn thị thực.

 

Hội nghị cũng thảo luận dự án Luật Mặt trận tổ quốc sửa đổi. Theo dự kiến, từ nay tới tháng 5- 2013, sẽ hoàn thành dự thảo lần thứ nhất.

 

Luật Mặt trận tổ quốc sửa đổi nhấn mạnh vai trò “Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội” với nhiệm vụ “tăng cường sự nhất trí về chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân”.

 

Luật sửa đổi cũng đề cập việc trao quyền chủ động cho Mặt trận tổ quốc trong công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân.

 

Theo TPO

 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo