Kinh tế

Việt Nam nhập siêu 1,94 tỷ sau 3 tháng

Cán cân thương mại hàng hóa cả nước 3 tháng năm 2017 thâm hụt gần 1,94 tỷ USD, bằng 4,3% kim ngạch xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2017 (từ 16/3/2017 đến 31/3/2017) đạt gần 19,02 tỷ USD, tăng 14,5% tương ứng tăng hơn 2,41 USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2017.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 12,49 tỷ USD, tăng 17% tương ứng tăng hơn 1,81 USD so với nửa đầu tháng 3/2017.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 3/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 91,21 tỷ USD, tăng 19,9% tương ứng tăng gần 15,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 59,12 tỷ USD, tăng 18,8% tương ứng tăng hơn 9,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong kỳ 2 tháng 3/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 137 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 3 tháng/2017 thâm hụt gần 1,94 tỷ USD, bằng 4,3% kim ngạch xuất khẩu.

 Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong tháng 3/2017 so với tháng 3/2016.

Theo số liệu công bố, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 03/2017 đạt gần 9,44 tỷ USD, tăng 20,8% (tương ứng tăng gần 1,63 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 3/2017. Như vậy, tính đến hết quý 1/2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 44,64 tỷ USD, tăng 15,1% tương ứng tăng gần 5,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 3/2017 đạt hơn 6,67 tỷ USD, tăng 23,1% tương ứng tăng hơn 1,25 USD so với kỳ 1 tháng 3/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2017 của nhóm các doanh nghiệp này lên  hơn 31,32 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất tháng 3/2017 so với tháng 3/2016.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2017 đạt gần 9,58 tỷ USD, tăng 8,9% (tương ứng tăng 783 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 3/2017. Tính đến hết tháng 3/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 46,57 tỷ USD, tăng 24,9% (tương ứng tăng gần 9,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 5,82 tỷ USD, tăng 10,6%  tương ứng tăng 559 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 3/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong tháng 3/2017 đạt gần 27,8 tỷ USD, tăng 23,6% tương ứng tăng hơn 5,31 tỷ USD so với tháng 2/2016.

Hòa Lộc

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo