Xã hội

Bộ TT&TT ra công điện về ứng phó thiên tai giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19

DNVN - Để ứng phó thiên tai, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) yêu cầu các đơn vị thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 1107 ngày 31/8/2021 về việc sẵn sảng ứng phó với thiên tai, chỉ đạo của Bộ TT&TT tại Chỉ thị số 43 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, sạt lở đất / Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai hỗ trợ Quảng Bình 10 trạm đo mưa tự động chuyên dùng phòng, chống thiên tai

Hiện nay là thời kỳ cao điểm về bão, lũ. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, từ nay đến cuối năm có khoảng 7-9 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, 3-4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 9, tháng 10; mưa lớn tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ vào tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12.

Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1107 ngày 31/8/2021 về việc sẵn sảng ứng phó với thiên tai, chỉ đạo của Bộ TT&TT tại Chỉ thị số 43 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cần triển khai những phương án đảm bảo sẵn sảng thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chí huy ứng phó với thiên tai và dịch bệnh Covid-19

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cần triển khai những phương án đảm bảo sẵn sảng thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chí huy ứng phó với thiên tai và dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Internet)

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai, ưu tiên sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình, các ứng dụng họp, hội nghị trực tuyến để tổ chức các cuộc họp liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai. Đặc biệt là tại những địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ.

Triển khai các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai. Vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để dự trù lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) của đơn vị. Tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy PCTT&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2021.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi cho cộng đồng thực hiện pháp luật về PCTT. Nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, biện pháp phòng tránh; phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống các loại hình thiên tai đến người dân.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cần triển khai những phương án đảm bảo sẵn sảng thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với thiên tai và dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo các đơn vị thành viên đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của các cơ quan Đảng, chính quyền tại địa phương.

Tiếp tục thực hiện chủ trương ngầm hoá mạng ngoại vi; nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy, cột ăng ten, đảm bảo chịu được rủi ro thiên tai cấp IV trên toàn quốc. Lập danh sách các trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV gửi Sở TT&TT để lên phương án chuyển vùng dịch vụ khi có thiên tai xảy ra.

 

Tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác ứng phó thiên tai; kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng trang thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện và các thiết bị dự phòng. Sẵn sàng các phương án sử dụng chung hạ tầng khi có thiên tai, tổ chức nhắn tin đến các thuê bao trong vùng dự kiến chịu ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu.

Rà soát, lập danh sách các xã chưa có trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV của doanh nghiệp trên toàn quốc và xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo hoàn thành trong năm 2021. Báo cáo Bộ TT&TT danh sách và kế hoạch triển khai thực hiện trước ngày 25/9/2021. Trên cơ sở đó, Cục Viễn thông sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu trong năm 2021 mỗi xã có ít nhất 1 trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV.

Chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, trang bị đầy đủ bảo hộ phòng dịch, bảo hộ an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên đi làm nhiệm vụ ứng cứu thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc ngoài hiện trường.

 

Công điện cũng nêu rõ từng nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị:

Cục Viễn thông là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình diễn biến của Bão; Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ các phương án chỉ đạo ứng phó với bão; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin đến các thuê bao trong vùng ảnh hưởng của bão khi có yêu cầu từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn.

Cục Bưu điện Trung ương đáp ứng thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT khi có yêu cầu. Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến phục vụ công tác ứng phó thiên tai đến các địa phương.

 

Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phát sóng, đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo diễn biến của bão, chỉ đạo ứng phó với bão, mưa, lũ để chính quyền các cấp ở địa phương và người dân theo dõi, cập nhật thường xuyên. Đặc biệt, chú trọng đưa các tin bài cảnh báo người dân về nguy cơ diễn ra mưa, lũ sau bão và phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh do lũ, ngập lụt. Phối hợp thực hiện các chương trình truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ cộng đồng.

Cục Tần số Vô tuyến điện xử lý can nhiễu cho thiết bị hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ ứng phó thiên tai và hệ thống thông tin an toàn TKCN. Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ GTVT và Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam rà soát, chia sẻ thông tin về tàu cá, phương tiện hoạt động trên biển và tần số vô tuyến điện đã cấp để phục vụ công tác ứng phó thiên tai.

Cục Thông tin cơ sở chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh không dây đưa tin cảnh báo, dự báo về bão, mưa lũ và chỉ đạo ứng phó của chính quyền để người dân biết và chủ động phòng, tránh. Chỉ đạo, phối hợp với các Sở TT&TT và đơn vị liên quan để lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây trên các trạm thu phát sóng kiên cố.

 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ưu tiên tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo thông tin liên lạc bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp qua mạng bưu chính công cộng.

Sở TT&TT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, thành phố, các Đài truyền thanh cơ sở cập nhật bản tin dự báo bão từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tăng thời lượng và tần suất phát bản tin dự báo bão, mưa lũ để thông báo kịp thời cho người dân chủ động phòng chống, đặc biệt là công tác đối phó với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra và công tác di dời dân ở các vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai đồng bộ các phương án và đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thông tin liên lạc cho Lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương trong tỉnh để chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống bão, mưa lũ.

Phối hợp với Cục Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động sẵn sàng roaming giữa các mạng tại khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của thiên tai nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

 

Phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và các báo, đài ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện, bộ đội biên phòng để hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm và sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện đối với các phương tiện nghề cá.

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông điều động sử dụng những thiết bị thông tin liên lạc, đặc biệt là thiết bị thuộc mạng thông tin chuyên dùng PCTT, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp tại địa phương. Thông báo vị trí có sóng điện thoại, điện (trong khu vực phát sóng của trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV) để người dân có nhu cầu có thể sạc pin điện thoại khi điện lưới bị mất.

Tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở TT&TT tham mưu cho UBND tỉnh cấp các giấy giờ, thủ tục cho cán bộ, phương tiện đi lại làm nhiệm vụ ứng cứu thông tin tại hiện trường nhằm đảm bảo kịp thời công tác ứng phó với thiên tai, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 

Trí Tâm
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm