Thị trường

Xuất khẩu nông sản đạt gần 18 tỷ USD sau 7 tháng

(DNVN) - Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 7 tháng năm 2016 đạt 17,8 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 7/2016 ước đạt 2,64 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2016 đạt 17,8 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 8,56 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,65 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,98 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 7 năm 2016 ước đạt 274 nghìn tấn với giá trị đạt 120 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,93 triệu tấn và 1,32 tỷ USD, giảm 18,4% về khối lượng và giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 7 năm 2016 ước đạt 142 nghìn tấn với giá trị đạt 269 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2016 đạt 1,13 triệu tấn và 1,98 tỷ USD, tăng 38% về khối lượng và tăng 18% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 7 năm 2016 đạt 120 nghìn tấn với giá trị đạt 153 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 7 tháng đầu năm 2016 đạt 564 nghìn tấn và 705 triệu USD, tăng 8,8% về khối lượng nhưng giảm 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 7 năm 2016 ước đạt 14 nghìn tấn với giá trị đạt 22 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 7 tháng đầu năm 2016 đạt 69 nghìn tấn và 110 triệu USD, tăng 4,9% về khối lượng nhưng giảm 2,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 7 năm 2016 ước đạt 32 nghìn tấn với giá trị 251 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 7 tháng đầu năm 2016 đạt 189 nghìn tấn và 1,46 tỷ USD, tăng 2,5% về khối lượng và tăng 9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 7 năm 2016 ước đạt 564 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2016 đạt 3,65 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015.

 

Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 7 năm 2016 đạt 581 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 7 tháng đầu năm 2016 đạt 3,8 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Có thể bạn quan tâm
Hòa Lộc
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo