Sáng chế

Đà Nẵng ban hành loạt biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

DNVN - Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP Đà Nẵng đến năm 2030 sẽ xây dựng, triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và với cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

DNVN - Chiều 18/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến dự buổi gặp mặt và trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cho Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường và Công ty CP Công nghệ QCM. Đây là hai doanh nghiệp đầu tiên được UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ trong năm 2021.