Phản biện

Đừng để chủ doanh nghiệp phải chạy theo người lao động

DNVN - Cần sửa đổi Bộ Luật Lao động để tạo sự bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thực tế trên thị trường lao động hiện nay, doanh nghiệp đang chạy theo người lao động khi người lao động tự do nghỉ việc và chủ doanh nghiệp không thương lượng được...

DNVN - Nhiều ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành TP Đà Nẵng chưa đồng tình với kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) TP Đà Nẵng năm 2019 vừa được công bố ngày 30/9. Họ đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ số này và triển khai ở thời điểm thích hợp hơn.