DNVN - Những nghiên cứu khoa học được các tiến sĩ ở trường Đại học Tampere, Phần Lan thực hiện đã cho thấy những kỳ nghỉ ngắn nhưng diễn ra thường xuyên trong suốt cả năm sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn một kỳ nghỉ dài duy nhất trong năm.