Ở Hàn Quốc, Bệnh viện tâm thần Gonjiam là một trong những địa điểm nổi tiếng chỉ cần nhắc tới nhiều người đã cảm thấy “rợn tóc gáy”. Với khung cảnh rùng rợn cả bên trong lẫn bên ngoài, đây không phải là nơi dành cho những người yếu tim.
DNVN - Có một ngôi sao biến quang khổng lồ đỏ, cách hệ Mặt Trời khoảng 200-400 năm ánh sáng. Nó có tên gọi là Mira (tuyệt vời), lớn gấp 700 lần đường kính hệ Mặt Trời. Mira là ngôi sao kỳ lạ, chứa nhiều bí ẩn. Vẻ đẹp của nó được mô tả lần đầu tiên bởi nhà thiên văn học Hipparchus vào năm 134 TCN.
Từ một người cày ruộng ở Nam Dương trở thành thừa tướng của Thục Hán, sự thành công của Gia Cát Lượng không thể không nhắc đến công lao của Lưu Bị. Lưu Bị "phỏng vấn và thuê" Gia Cát Lượng ra sao? Tại sao Gia Cát Lượng lại chọn một Lưu Bị đang lênh đênh thay vì một Tào Tháo quyền lực?